Picture of Rob Kusters, trainer en adviseur bij ATIM

Rob Kusters, trainer en adviseur bij ATIM

Rob Kustes adviseert en traint medezeggenschapsorganen en hun overlegpartners bij organisaties in de not-for-profit, de gezondheidszorg, de landelijke en locale overheid, de zakelijke dienstverlening en de industrie. Hij heeft zich gespecialiseerd in procesbegeleiding, advisering bij verandertrajecten en personeelsbeleid.