Brainstorming tool Miro: 3 templates voor de creatiefste ideeën

Dinnemarie Dresen op 8 juli, 2021

Wil je snel veel nieuwe en creatieve ideeën genereren over een bepaald vraagstuk? Dan helpt een brainstorming tool om het vastleggen van je ideeën leuker en makkelijker te maken. Miro is zo’n (freemium) brainstorming tool die als een virtueel whiteboard platform werkt en je kunt inzetten bij online en hybride brainstorms. Hieronder vind je drie speciaal geselecteerde Miro-templates die jou helpen het maximale uit je creatieve brainstorm te halen. 

Template 1: ‘reverse brainstorming’ 

Negatief brainstormen is een fantastische techniek die je gebruikt als deelnemers moeite hebben om snel op ideeën te komen en als het probleem van analytische aard is. 

Een negatieve brainstorm werkt met 5 stappen:

 1. Identificeer het probleem (bijv. bewoners zetten hun oude meubels als afval aan de straat in plaats van dit naar de stort te brengen).
 2. Draai het probleem om (bijv. hoe zorgen we ervoor dat de bewoners zoveel mogelijk groot afval aan de straat zetten).
 3. Vraag de deelnemers om (negatieve) ideeën te bedenken en noteren over manieren waarop het probleem erger kan worden (bijv. we halen alle obstakels op de stoep weg, zodat er meer afval neergezet kan worden).
 4. Keer de negatieve ideeën om tot oplossingen (bijv. we voegen op de stoep meer bloembakken of boompjes toe).
 5. Evalueer en beoordeel de mogelijke oplossingen. Een handige methode hiervoor is de How Now Wow Matrix (zie template 3 in dit artikel).  

Door je in eerste instantie te richten op het probleem en het probleem veel groter te maken, ontstaan er out-of-the-box ideeën die je helpen om gemakkelijker oplossingen te vinden.

Brainstorming Tool

Template 2: ‘S.C.A.M.P.E.R.’ 

De S.C.A.M.P.E.R.-methode zorgt er aan de hand van 7 vragen voor dat je deelnemers door verschillende perspectieven naar het probleem kijken. Door elke keer door een andere lens te kijken, ontstaan nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Zodra je samen met de deelnemers het probleem hebt gedefinieerd, komen de 7 perspectieven aan bod:

 1. Substitute (vervanging): de vraag die hier centraal staat, is wat we kunnen vervangen in het product, de dienst, het proces of het idee (voor diverse aspecten zoals waarden, prijzen, markten, voordelen, functies, etcetera). 
 2. Combine (combineren): de belangrijkste vraag bij de tweede stap is of er functies, elementen, onderdelen of processen samengevoegd kunnen worden, zodat zij samen meer voordelen opleveren?
 3. Adapt (aanpassen): bij deze stap richt je je op het (gedeeltelijk) aanpassen van het product, de dienst, het proces of het idee om dit te verbeteren. De vragen hierbij hebben als doel om nieuwe inzichten te verkrijgen door attributen weg te laten of toe te voegen.
 4. Modify (modificeren): hier vraag je jezelf af of je het product, de dienst, het proces of het idee in zijn totaliteit kunt wijzigen door een specifieke eigenschap te overdrijven (vergroten of verkleinen). Met als doel om de resultaten te verbeteren. Bijv. kan ik de vorm, afmetingen of kleuren overdrijven?
 5. Put to another use (een andere toepassing): je onderzoekt bij deze stap hoe je het huidige product, de dienst of het idee voor andere doeleinden kunt inzetten die voordelen opleveren. Het gaat er dus om hoe je dit in een andere context kunt plaatsen. Bijv. wie of wat kan het nog meer gebruiken?
 6. Eliminate (elimineren): zijn er onnodige onderdelen in het product, de dienst, het proces of het idee die je kunt elimineren? En wat zijn de consequenties als je deze onderdelen verwijdert? Dat ga je hier verkennen in de zesde stap van de methode. Bijv. wat zouden we doen als we met de helft van de ingrediënten moesten werken?
 7. Reverse (omkeren): de hamvraag van deze stap is of je de resultaten kunt verbeteren door elementen van het product/ de dienst/ het proces/ het idee te herschikken? Bijv. wat gebeurt er als je het kookproces omkeert? Of wat gebeurt er als je het product op z’n kop gebruikt?

In alle antwoorden die je hebt verzameld, zoek je samen naar de meest bruikbare oplossingen. Rangschik vervolgens de ideeën (bijv. met de How Now Wow Matrix in de volgende alinea) en werk ze verder uit. 

SCAMPER

Template 3: ‘How Now Wow Matrix’ 

De How Now Wow Matrix gebruik je voornamelijk om ideeën te beoordelen en rangschikken. De methode bestaat uit een 2 x 2-matrix met ‘originaliteit’ op de X-as en ‘haalbaarheid’ op de Y-as. Samen met alle deelnemers bepaal je welke ideeën in welke van de vier vakken thuishoren:

 • WOW (haalbaar en origineel): échte doorbraken die ook nog eens makkelijk te realiseren zijn. Hoe meer ideeën in deze categorie, hoe beter!
 • NOW (haalbaar en bekend): makkelijk uitvoerbare ideeën die niet al te innovatief zijn, maar die je wel direct kunt uitvoeren.
 • HOW (onhaalbaar en origineel): futuristische ideeën die echte gamechangers kunnen zijn. Alleen nog niet duidelijk hoe. Mooie ambitie voor de toekomst.
 • BLANCO (onhaalbaar en onorigineel): niks mee doen!

How_Now_Wow

TIP: Om het maximale uit ieders creativiteit te halen, raad ik bij een grote groep aan de deelnemers eerst in kleinere groepen op te splitsen.

Ik hoop dat deze templates uit Miro je op weg helpen met jouw creatieve brainstorm! Overzichtelijk, compact én ook nog makkelijk te delen na afloop. Daarnaast geeft het online karakter ook introverte deelnemers de mogelijkheid om volop mee te doen, waardoor je een overvloed aan ideeën krijgt.

Haal meer uit jouw brainstorm

Je hebt nu gezien hoe een online brainstorming tool het proces een stuk efficiënter en makkelijker maakt, maar bij het organiseren van een brainstorm komt meer kijken. Weet jij wat de vijf valkuilen zijn als je een brainstorm organiseert? Download het gratis Ebook ‘De 5 valkuilen van een vergaderspecialist’ en zorg ervoor dat jouw brainstorm vlekkeloos verloopt.

Download Ebook

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!