Discussie voeren: 3 krachtige discussievormen

Dinnemarie Dresen op 28 april, 2022

In het vergaderlandschap bestaan verschillende soorten meetings met een scala aan  vergaderdoelen. Denk aan creatieve brainstormsessies met als doelen inventariseren en discussie voeren. Of wat dacht je van stand-up teammeetings die dienen om te informeren en motiveren. De mogelijkheden zijn oneindig! Wat veel vergaderingen gemeenschappelijk hebben, is dat er vaak een stevige discussie in plaatsvindt. Helaas niet altijd even effectief en soms ronduit gezegd gewoon chaotisch! Welke discussievormen dragen nu echt bij om op een krachtige manier een discussie te voeren?  

Wat is een goede discussie?

Een discussie heeft meestal als doel om een bepaald probleem op te lossen. Het begint vaak met het verkennen van elkaars meningen en ideeën en gaat daarna over in het elkaar confronteren met (tegen)argumenten. Uiteindelijk werk je toe naar overeenstemming over de oplossing van het probleem; dit hoeft overigens niet in dezelfde vergadering plaats te vinden.  

Een goede discussie voeren, kent een aantal spelregels dat je van tevoren met elkaar afspreekt, zoals: 

 • Laat elkaar uitpraten en luister naar elkaar. 
 • Beargumenteer op de inhoud, niet op de persoon.  
 • Houd focus op het onderwerp en dwaal niet af.  

1) Het Lagerhuis 

Het Lagerhuis is een van de discussievormen om een snel debat te voeren waarin in korte tijd veel argumenten worden uitgewisseld:  

 1. Plaats twee rijen stoelen tegenover elkaar. 
 2. In de ene rij gaan de voorstanders zitten en in de andere rij de tegenstanders. 
 3. De discussie begint met een stelling, bijvoorbeeld: “Rollenspellen zijn een effectieve leermethode in een managementopleiding”. Als deelnemers willen reageren op de stelling gaan ze staan. De gespreksleider bepaalt wie het woord krijgt en zorgt dat verschillende standpunten aan bod komen. 

2) De Stillewanddiscussie 

Een democratische manier van discussiëren waarbij gegarandeerd iedereen aan bod komt! Deze discussievorm is vooral geschikt voor het inventariseren en verkennen van elkaars meningen en ideeën:  

 1. Je schrijft het woord waarover gediscussieerd gaat worden op een flipover-vel en tekent hier omheen een cirkel. Bijvoorbeeld: het woord ‘rollenspel’ in een managementopleiding.  
 2. Iedere deelnemer krijgt een stift en mag rondom het woord een mindmap starten door een aftakking te tekenen. Er mag niet gesproken worden. Een deelnemer mag altijd aanvullingen maken op aftakkingen die al getekend zijn of een nieuwe aftakking starten.  
 3. Na ongeveer 10 minuten doorbreekt de gespreksleider de stilte en praat hij/ zij met de groep over het resultaat. Je kunt bijvoorbeeld onderwerpen clusteren of een centrale conclusie trekken over het onderwerp. Bijvoorbeeld: “Een rollenspel is essentieel in een managementopleiding, mits er ruimte en veiligheid is om te experimenteren en fouten te maken.” 

Vindt de meeting online plaats? Dan kun je in plaats van een flipover-vel ook een online mindmappingtool gebruiken, zoals Miro, en de discussie voeren via Microsoft Teams of ZOOM.  

“De stillewanddiscussie is een democratische manier van discussiëren, waarbij gegarandeerd iedereen aan bod komt.”  

3) De Vissenkom-methode  

Deze discussievorm werkt vooral goed als deelnemers zich op de discussie hebben voorbereid. Er is veel gelegenheid om te luisteren en te leren, omdat slechts een klein deel van de groep actief aan het discussiëren is. 

 1. Formuleer met elkaar de probleemstelling, het dilemma of onderwerp op een flipover-vel. 
 2. Verdeel de groep in een binnengroep (de vissen) en een buitengroep (de vissenkom). De binnengroep bespreekt het probleem en geeft zijn visie en mening over het probleem zonder oplossingen te geven. De buitengroep luistert hoe de binnengroep het probleem bespreekt en let hierbij op invalshoeken, behoeften, weerstanden en emoties die een rol spelen. 
 3. De buitengroep vertelt wat zij heeft gezien, gehoord en ervaren bij de binnengroep. Alleen de buitengroep is aan het woord, de binnengroep luistert. 
 4. Elk buitengroepslid herformuleert de probleemstelling. Dan herformuleert de binnengroep op basis van die input de probleemstelling.   
 5. De buitengroep geeft suggesties hoe de binnengroep in de bespreking tot verdieping kan komen. De binnengroep gaat opnieuw in gesprek over de hergeformuleerde probleemstelling.  
 6. Elk lid van de buitengroep geeft advies over eventueel te ondernemen stappen om het probleem op te lossen. De binnengroep luistert alleen. Als alle adviezen gehoord zijn, geeft elk binnengroepslid aan welke adviezen aanspreken en hoe hij/ zij deze kan toepassen. 

Het mooie van deze methode is dat je niet alleen tot een oplossing komt voor het probleem, maar ook dat het begrip over het onderwerp breder wordt en je veel van elkaar leert.  

EXTRA TIPS:  

 • Selecteer de deelnemers voor jouw meeting die betrokken zijn bij het probleem en vanuit hun expertise een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de discussie.  
 • Om te voorkomen dat de discussie alle kanten op schiet, moet de gespreksleider het gesprek wel strak kunnen leiden. Lees hierover ook eens mijn blog: ‘Hoe word ik een goede voorzitter van mijn vergadering? 

Handig: een overzichtelijke vergaderagenda 

Heb je de juiste discussievorm gekozen voor jouw vergadering? Goed werk! Dit gaat je gegarandeerd een effectievere en efficiëntere vergadering opleveren. Denk er ook aan om de vergaderdoelen vast te stellen en de agendapunten met de vergaderdoelen vast te leggen in een agenda. Want een goede voorbereiding is het halve werk! Ben je op zoek naar een overzichtelijke vergaderagenda? Mooi, daar heeft Aristo ook aan gedacht. Download hieronder een handig template, geheel gratis!  

Download het gratis template

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!