Intervisiemethoden voor de evolutie van een team

Dinnemarie Dresen op 20 april, 2023

Als manager of teamleider wil je altijd het beste voor je team, niet waar? Je wilt dat je team groeit en je teamleden zich ontwikkelen, zodat ze beter presteren en meer voldoening halen uit hun werk. Maar hoe doe je dat? Een van de meest effectieve manieren om de groei van je team te stimuleren is door gebruik te maken van intervisiemethoden. In dit artikel laat ik je zien hoe je je team naar een hoger niveau tilt met behulp van intervisiemethoden.

Wat zijn intervisiemethoden?

Intervisiemethoden zijn gestructureerde methoden om met collega's te reflecteren op je eigen functioneren en dat van anderen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Intervisiemethoden zijn gebaseerd op het principe dat je samen meer weet dan alleen en dat je van elkaar kunt leren door je ervaringen te delen.

Voordelen van intervisiemethoden voor teamgroei

Intervisiemethoden hebben verschillende voordelen voor de groei van je team. Ten eerste bevorderen ze de individuele en collectieve ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Door ervaringen te delen en van elkaar te leren, kunnen teamleden hun vaardigheden en kennis verbeteren en zo beter presteren. 

Ten tweede verbeteren intervisiemethoden de communicatie en samenwerking binnen het team. Door regelmatig samen te komen en openlijk te praten over problemen en uitdagingen, kunnen teamleden een betere relatie opbouwen en elkaar beter begrijpen. Dit leidt tot een betere samenwerking en een hogere productiviteit. 

En last but not least vergroten intervisiemethoden de betrokkenheid en motivatie van teamleden. Door hen te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk en bij het nemen van beslissingen, voelen ze zich meer betrokken bij hun werk en het team en dat zorgt op haar beurt weer voor een hogere motivatie en betere prestaties. Onmisbaar, zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte! 

Hoe werken intervisiemethoden?

Intervisiemethoden zijn gebaseerd op het principe van peer-to-peer learning. Het idee is dat teamleden elkaar helpen om te leren en te groeien door hun ervaringen te delen en feedback te geven. Intervisiemethoden zijn gestructureerd en hebben een bepaalde methode om ervoor te zorgen dat de sessies ook echt iets bijdragen. 

Er zijn verschillende intervisiemethoden, maar de meeste hebben een aantal gemeenschappelijke elementen. Ze beginnen meestal met een probleem of uitdaging die een teamlid heeft ervaren. Vervolgens wordt er in groepjes gewerkt om het probleem te bespreken en feedback te geven. De feedback is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en inzichten en is bedoeld om het teamlid te helpen de situatie te begrijpen en mogelijke oplossingen te vinden. Samen weet je meer! 

Veelvoorkomende intervisiemethoden

Er zijn verschillende intervisiemethoden die je kunt gebruiken om de groei van je team te stimuleren. Hier zijn enkele van de meest voorkomende methoden:

 •  De incidentmethode: hierbij wordt een concrete situatie of gebeurtenis besproken die een teamlid heeft meegemaakt. Het doel is om te begrijpen wat er is gebeurd en hoe het teamlid het heeft aangepakt. Vervolgens geeft iedereen feedback om het teamlid te helpen de situatie in de toekomst beter aan te pakken.
 • De methode van de leervraag: een teamlid formuleert een leervraag over een bepaald onderwerp of vaardigheid. De andere teamleden geven feedback en advies om het teamlid te helpen de vraag te beantwoorden en de vaardigheid te verbeteren.
 • De intercollegiale consultatie: een probleem of uitdaging van een teamlid is het onderwerp van gesprek en een expert buiten het team geeft advies. Dit kan bijvoorbeeld een coach of consultant zijn. Het doel is om nieuwe inzichten en oplossingen te vinden die het teamlid zelf niet had bedacht.

Kies de juiste intervisiemethode voor je team

Het kiezen van de juiste intervisiemethode voor je team is belangrijk om ervoor te zorgen dat de sessies effectief zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van de juiste methode, zoals de grootte van het team, de vaardigheden en kennis van de teamleden, en niet te vergeten de doelen die je wilt bereiken. 

Overweeg ook welke methode het beste past bij de cultuur en de manier van werken van je team. Sommige teams zijn bijvoorbeeld meer gericht op samenwerking en willen graag methoden gebruiken die dit bevorderen, terwijl andere teams meer gericht zijn op individuele ontwikkeling en liever methoden gebruiken die daarvoor bestemd zijn. Kies dus wijs! 

Stel doelen en verwachtingen voor intervisiesessies

Om ervoor te zorgen dat intervisiesessies effectief zijn, is het essentieel om doelen en verwachtingen te stellen. Dit helpt om de focus te houden en ervoor te zorgen dat de sessies gericht zijn op het bereiken van specifieke doelen. 

Denk er ook aan om goede afspraken te maken over de structuur en de regels van de sessies. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe vaak de sessies plaatsvinden, wie er deelneemt, welke methode er wordt gebruikt en hoe de feedback wordt gegeven. 

TIP: Gebruik verschillende intervisiemethoden om ervoor te zorgen dat de sessies gevarieerd en interessant blijven.

 

Veelvoorkomende valkuilen in intervisie

Intervisie kan soms uitdagend zijn! Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen die voorbij komen in een intervisie en hoe je deze kunt overwinnen:

 •  Gebrek aan motivatie: zorg ervoor dat teamleden begrijpen waarom intervisie belangrijk is en wat de voordelen zijn. En start de bijeenkomst met een energizer die direct het ijs breekt en de toon neerzet voor de rest van de bijeenkomst.
 • Conflicten tussen teamleden: creëer een veilige sfeer waarin teamleden zich vrij voelen om hun mening te geven en conflicten op te lossen.
 • Gebrek aan tijd: plan intervisiesessies op een geschikt moment en zorg ervoor dat teamleden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.
 • Teveel afleiding: een intervisiebijeenkomst houden op kantoor is niet altijd het beste idee. Een externe vergaderlocatie nodigt teamleden onbewust meer uit om zich op een sympathieke manier te uiten en zorgt bovendien voor meer focus.
 • Gebrek aan leiding: zorg voor een deskundige voorzitter of facilitator die de bijeenkomst in goede banen weet te leiden en chaos weet te vermijden.

Meet het succes van intervisiemethoden

Het meten van het succes van intervisiemethoden is cruciaal om te bepalen of ze effectief zijn en om eventuele verbeteringen aan te brengen. Enkele manieren om het succes te meten:

 •  Vraag teamleden om feedback over de sessies en wat ze hebben geleerd.
 • Meet de prestatieverbetering van het team na het implementeren van intervisiemethoden.
 • Meet de persoonlijke ontwikkeling van teamleden na het implementeren van intervisiemethoden.

Conclusie: til de groei van je team naar een hoger niveau met intervisiemethoden

Intervisiemethoden zijn een krachtige manier om de groei van je team te stimuleren. Door gebruik te maken van gestructureerde methoden om feedback te geven en ervaringen te delen, kunnen teamleden hun vaardigheden en kennis verbeteren, de communicatie en samenwerking verbeteren en hun betrokkenheid en motivatie vergroten.

 Het kiezen van de juiste intervisiemethode, het stellen van doelen en verwachtingen, het uitvoeren van succesvolle sessies, het overwinnen van uitdagingen en het meten van het succes zijn allemaal belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat intervisiemethoden effectief zijn. Door deze stappen te volgen, kun je de groei van je team naar een hoger niveau tillen en betere prestaties en meer voldoening uit het werk halen.

De juiste ruimte voor een intervisiebijeenkomst

Organiseer je een intervisiebijeenkomst, zorg dan voor de juiste ruimte waarin iedereen zich veilig voelt om zich te uiten. Soms kunnen de gemoederen hoog oplopen en dan is bijvoorbeeld een open ruimte met glazen wanden niet even handig, omdat sommigen zich dan extra geremd voelen. Bij Aristo vind je de ideale intervisieruimte die de juiste sfeer uitstraalt en waarin mensen zich op hun gemak voelen. Vraag vrijblijvend advies en ik help je als meetingspecialist een succesvolle intervisie te organiseren in een ruimte die op alle fronten matcht!

Vraag vrijblijvend advies

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!