3 manieren voor effectieve besluitvorming tijdens je vergadering

Dinnemarie Dresen op 6 april, 2023

Vergaderingen zijn een integraal onderdeel van de moderne zakelijke wereld en effectieve besluitvorming is dan ook cruciaal voor het succes van een organisatie. Of het nu gaat om een creatieve brainstorm of een wekelijkse teamvergadering, het nemen van weloverwogen beslissingen is doorslaggevend voor het bereiken van doelen en het oplossen van problemen. In dit artikel bespreek ik drie manieren om effectieve besluitvorming te bevorderen, zodat je jouw vergaderingen naar een hoger niveau kunt tillen.

#1: Creëer een duidelijke agenda en doelen

Een duidelijke vergaderagenda en vergaderdoelen zijn onmisbaar voor effectieve besluitvorming tijdens vergaderingen. Communiceer dan ook duidelijk aan het begin van de vergadering wat het doel van de bijeenkomst is en welke beslissingen er moeten worden genomen. Het is ook belangrijk om een agenda te hebben die de voornaamste punten van discussie bevat. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet wat er besproken moet worden en dat de vergadering gestructureerd verloopt.

Een duidelijke vergaderagenda en -doelen helpen ook om de vergadering op koers te houden. Als er bijvoorbeeld een discussie ontstaat die irrelevant is voor het doel van het agendapunt of de bijeenkomst, kan de voorzitter de groep terugbrengen naar de agenda en het doel van het agendapunt en de bijeenkomst. Niet alleen goed voor de effectiviteit, maar ook voor de efficiëntie van je vergadering!

#2: Moedig open communicatie aan

Een andere belangrijke factor voor effectieve besluitvorming is een open communicatiecultuur. Het is belangrijk dat alle deelnemers zich vrij voelen om hun ideeën en meningen te delen. Dit kan je bereiken door een veilige en respectvolle omgeving te creëren, waarin iedereen wordt aangemoedigd om bij te dragen. Een wezenlijke rol voor de voorzitter!

Om open communicatie te bevorderen, kan de voorzitter bijvoorbeeld iedereen vragen om hun mening te geven voordat een beslissing wordt genomen. Het is ook belangrijk om te luisteren naar de ideeën van anderen en deze serieus te overwegen. Dit draagt bij om de beste beslissing te nemen en om iedereen zich gehoord te laten voelen.

#3: Gebruik een gestructureerde besluitvormingsmethode

Het zal je niet verbazen dat een gestructureerde besluitvormingsmethode ook enorm helpt om effectieve beslissingen te nemen tijdens je vergadering. Er zijn verschillende methoden tot je beschikking, zoals de Delphi-methode, een consensusmethode.

De Delphi-methode is een gestructureerde methode waarbij een groep deelnemers wordt gevraagd om hun ideeën en meningen te delen. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd en teruggekoppeld naar de groep, waarna de deelnemers opnieuw hun ideeën en meningen delen. Dit proces wordt herhaald totdat er overeenstemming is bereikt over de beslissing. De Delphi-methode bestaat dus uit vier stappen:

  1. Voorbereidingsfase: de vraag/ het onderwerp waarover een beslissing moet worden genomen, samenstellen van groep deskundigen/ deelnemers en aanstellen van een groepsleider;
  2. Brainstormfase: een eerste lijst met ideeën en scenario’s verkregen tijdens brainstormsessies;
  3. Delphi-rondes: deelnemers reageren mondeling (of schriftelijk) op de vragen. Op basis van de feedback volgt een volgende vragenlijst met daarbij de feedback van de voorgaande ronde. Dan volgt een volgende vragenlijst totdat er overeenstemming is bereikt, meestal in drie rondes.
  4. Analysefase: de resultaten worden geanalyseerd.

Handig: gratis template van een vergaderagenda

Door een duidelijke agenda en doelen te creëren, open communicatie aan te moedigen en een gestructureerde besluitvormingsmethodologie te gebruiken, worden beslissingen op een gestructureerde en effectieve manier genomen en worden je vergaderingen een stuk productiever.

Een duidelijke agenda voor je vergadering is niet alleen essentieel voor effectieve besluitvorming, maar is voor de deelnemers ook een onmisbaar middel om zich te kunnen voorbereiden. Ben je op zoek naar een overzichtelijke vergaderagenda? Daar heeft Aristo aan gedacht in de vorm van een handig template. Download het template hieronder, geheel gratis.

Download het gratis template

P.S. Een externe vergaderlocatie draagt ook bij aan het organiseren van een effectieve meeting. Heb je wel eens gedacht aan Aristo meeting center in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht CS of Utrecht Lunetten?

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!