De kracht van samenwerkend leren in jouw trainingen

Bas Lancee op 20 juli, 2023

Samenwerkend leren, ook wel bekend als coöperatief leren, is een didactische werkvorm waarbij deelnemers samenwerken om gemeenschappelijke leerdoelen te bereiken. In plaats van individueel te leren, vormen deelnemers groepen om samen te werken aan projecten en opdrachten. Een methode met een grote impact! In dit artikel gaan we dieper in op het concept van samenwerkend leren, de voordelen ervan en hoe je het praktisch kunt implementeren in je trainingen.

Het gebruik van didactische werkvormen

Een didactische werkvorm is een methode of strategie die wordt gebruikt om het leerproces te bevorderen. Het kan gaan om een breed scala aan activiteiten, zoals groepsdiscussies, rollenspellen, casestudies en natuurlijk samenwerkend leren. In deze context van samenwerkend leren zijn didactische werkvormen gericht op het bevorderen van interactie en samenwerking tussen de deelnemers.

Door het gebruik van didactische werkvormen maken trainers het leren interactiever. Ze stimuleren ook kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, en het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met anderen.

De keuze van de juiste didactische werkvorm hangt af van verschillende factoren, zoals de leerdoelen, de kenmerken van de deelnemers, de beschikbare middelen, etcetera. Het is daarom belangrijk om een verscheidenheid aan didactische werkvormen te leren en te begrijpen hoe je ze effectief kunt gebruiken in verschillende situaties. 

Download brochure Aristo

De voordelen van samenwerkend leren

Samenwerkend leren heeft een aanzienlijke impact op het leerproces. Het bevordert niet alleen de academische prestaties, maar helpt ook bij het ontwikkelen van een aantal essentiële vaardigheden. Door in groepen te werken, leren deelnemers hoe ze effectief communiceren, hoe ze conflicten beheersen, hoe ze hun ideeën effectief delen en hoe ze respect tonen voor de meningen van anderen.

Daarnaast bevordert samenwerkend leren ook het kritisch denken en de probleemoplossende vaardigheden. Door in groepen te werken, worden deelnemers uitgedaagd om complexe problemen te analyseren, verschillende perspectieven te overwegen en creatieve oplossingen te bedenken. Dit zal hun vermogen om complexe problemen in de praktijk aan te pakken aanzienlijk verbeteren.

Bovendien stimuleert samenwerkend leren ook de motivatie om te leren. Wanneer deelnemers samenwerken aan een project of opdracht, voelen ze zich meer betrokken bij het leerproces. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar ook voor het leren van hun groepsleden. Dit leidt vaak tot een betere inzet en inspanning.

Het zal je niet verbazen dat samenwerkend leren ook bijdraagt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Door samen te werken met anderen, leren de deelnemers om respect te tonen, om te luisteren, en om hun ideeën op een constructieve manier te delen. Deze vaardigheden zijn niet alleen nuttig in de trainingszaal, maar uiteraard ook daarbuiten. 

Hoe didactische methoden in je trainingen te integreren

Het integreren van didactische methoden in je trainingen vereist een zorgvuldige planning en voorbereiding. Het begint met het vaststellen van duidelijke leerdoelen. Wat wil je dat je deelnemers leren? Hoe kunnen samenwerkende activiteiten helpen om deze doelen te bereiken? Zodra je duidelijke doelen hebt, kun je beginnen met het ontwerpen van geschikte samenwerkingsactiviteiten.

Bij het ontwerpen van samenwerkingsactiviteiten is het van wezenlijk belang om rekening te houden met de kenmerken van je deelnemers. Wat is hun achtergrondkennis? Wat zijn hun vaardigheden en interesses? Hoe kunnen deze factoren van invloed zijn op hun vermogen om samen te werken? Kies activiteiten die passen bij het niveau en de behoeften van je deelnemers.

Tot slot dien je ook na te denken over de logistiek van de samenwerkingsactiviteiten. Hoeveel tijd heb je? Wat zijn de beschikbare middelen? Hoe ga je de groepen vormen? Door deze factoren mee te nemen, zorg je ervoor dat je samenwerkingsactiviteiten soepel en effectief verlopen! 

Best practices voor het faciliteren van samenwerkend leren

Het faciliteren van samenwerkend leren kan soms wat frustratie met zich meebrengen, maar er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken om het proces te vergemakkelijken.

  1. Geef duidelijke instructies. Zorg ervoor dat je deelnemers precies weten wat ze moeten doen, wat de verwachtingen zijn en hoe ze zullen worden beoordeeld.
  2. Creëer een ondersteunende leeromgeving. Moedig je deelnemers aan om hun ideeën te delen, luister naar hun zorgen, en bied hulp en begeleiding waar nodig. Het is ook belangrijk om een respectvolle en inclusieve omgeving te bevorderen, waarin alle deelnemers zich veilig en gewaardeerd voelen.
  3. Geef regelmatig feedback. Dit helpt je deelnemers om hun prestaties te evalueren en verbeteringen aan te brengen. Het kan ook nuttig zijn om tijd in te plannen voor reflectie, zodat de deelnemers de kans krijgen om na te denken over hun leerervaringen en de lessen die ze hebben geleerd.

Uitdagingen bij samenwerkend leren

Het meten van de effectiviteit van samenwerkend leren is behoorlijk uitdagend, omdat het gaat om zowel individuele prestaties als groepsprestaties. Gelukkig zijn er genoeg methoden te bedenken die je kunt gebruiken om de impact van je samenwerkingsactiviteiten te beoordelen:

  • Beoordeel de academische prestaties van je deelnemers. Denk hierbij aan tests, opdrachten, projecten, etcetera. Je kunt ook de vooruitgang van je deelnemers volgen en hun leerproces documenteren.
  • Evalueer de ontwikkeling van hun vaardigheden, zoals communicatie, samenwerking, probleemoplossing, etcetera. Zet hiervoor methoden in zoals observatie, zelfevaluatie, peer-evaluatie, etcetera.
  • Verzamel feedback van je deelnemers. Dit geeft je vaak waardevolle inzichten in hun leerervaringen, hun perceptie van de samenwerkingsactiviteiten en eventuele verbeterpunten.

Een van de andere veelvoorkomende uitdagingen is de groepsdynamiek. Het is soms moeilijk om ervoor te zorgen dat alle groepsleden actief deelnemen en bijdragen aan de groepstaken. Een tip die hierbij kan helpen, is het toewijzen van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden aan elk groepslid.

Daarnaast kan een disbalans tussen samenwerking en competitie wel eens roet in het eten gooien. Hoewel een zekere mate van competitie bijdraagt aan de motivatie, leidt teveel competitie gegarandeerd tot conflicten en zal dit de samenwerking belemmeren. Het is dan ook zaak om als trainer opdrachten en activiteiten te ontwerpen die zowel de samenwerking als gezonde competitie bevorderen.

Een flexibele en betrouwbare locatie voor de ideale training

Hoewel het implementeren van samenwerkend leren zeker zijn uitdagingen met zich meebrengt, zijn de voordelen van de methode een stuk overtuigender. Om het samenwerkend leren op de juiste manier te implementeren, heb je uiteraard ook een flexibele en betrouwbare locatie nodig. Een trainingslocatie met diverse soorten ruimtes waar je makkelijk en snel break-out sessies kunt organiseren en last-minute wijzigingen geen probleem zijn. Heb je al eens aan Aristo meeting center gedacht? Download de gratis brochure en ontdek de eindeloze mogelijkheden.

Download de gratis brochure

Picture of Bas Lancee

Bas Lancee

Dé trainingspecialist!