Creatief vergaderen voor meer effectiviteit

Dinnemarie Dresen op 17 november, 2022

In de loop der jaren zijn we in organisaties gewend geraakt om te sturen op efficiëntie, omdat dit vaak tot lagere kosten of hogere prestaties leidt. Bij sturen op meer efficiëntie neemt de effectiviteit heel lang toe, maar er is een punt waarop meer efficiëntie juist leidt tot een lagere effectiviteit. Inmiddels lijken we dat punt voorbij te zijn en zijn we de afgelopen decennia behoorlijk doorgeschoten in het streven naar efficiëntie. In de vergaderbranche zien we dezelfde ontwikkeling. Teveel nadruk op efficiëntie en te weinig op effectiviteit. Lees in deze blog hoe de opkomende trend van creatief vergaderen juist zorgt voor meer aandacht voor effectiviteit.

Van efficiëntie naar effectiviteit

Vergaderingen moeten snel plaatsvinden en er is niet altijd ruimte voor de beste oplossing of het beste besluit. Er staan teveel vergaderingen op de planning en ze voelen steeds vaker aan als een zinloze activiteit. Deelnemers raken langzaamaan gedemotiveerd en opgebrand en voelen zich vaak niet meer van toegevoegde waarde tijdens een meeting. 

Zo zonde! We moeten dus met klem op zoek naar een betere balans tussen de efficiëntie en effectiviteit van een vergadering. En goed nieuws: dat gebeurt! Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de vergadering en voor een waardevolle output. Door strak leiderschap te tonen en een duidelijk vergaderdoel en agenda vast te leggen, maar vooral ook door de opkomst van creatief vergaderen! 

Creatieve tools voor jouw vergadering

Creativiteit komt in 2023 meer centraal te staan tijdens vergaderingen. Creatief vergaderen is niks anders dan je vergadering op een andere manier inrichten dan je voorheen deed. Dit kan weer hele andere inzichten opleveren, waardoor de effectiviteit stijgt en je als organisatie nieuwe stappen kunt zetten. Hoe gaat dit creatief vergaderen er precies uitzien? 

Creatieve werkvormen voor de meest baanbrekende ideeën

We gaan meer creatieve werkvormen zien die worden ingezet om tot een beste oplossing of besluit te komen. Werkvormen die aanzetten tot inspiratie en het genereren van de creatiefste en baanbrekende ideeën. Want innovatie begint met verbeeldingskracht en creativiteit! 

Verbinding en gelijkwaardigheid als solide basis

Mede door de focus op creativiteit komt ook de verbinding tussen de deelnemers meer in het middelpunt te staan. Iedereen komt gelijkwaardig aan bod tijdens de meeting en er is meer ruimte voor een eerlijke discussie. Een discussie met respect, waarin iedereen elkaar laat uitpraten en naar elkaar luistert. Waarin beargumenteerd wordt op de inhoud en niet op de persoon. 

Inspirerende vergadervormen voor meer energie

Door de krapte op de arbeidsmarkt waarderen werkgevers hun medewerkers sowieso meer en krijgen medewerkers meer ruimte om mee te doen, mee te beslissen en direct waarde toe te voegen aan de organisatie. Vernieuwende vergadervormen die de samenwerking en communicatie stimuleren, dragen hier ook flink aan bij. Een mooie ontwikkeling met een duidelijk positief effect op de effectiviteit van vergaderingen! 

Sneller tot de kern door visueel vergaderen

Een beweging die in populariteit toeneemt en een belangrijke bijdrage levert aan creatief vergaderen is het visueel vergaderen. Geen saaie presentaties meer of verslagen met lange lappen tekst, maar prikkelende tekeningen die dienen als presentatie of een live beeldverslag als visuele notulen van je meeting. 

Waarom? Omdat er uit steeds meer onderzoek blijkt dat onze hersenen visuele content sneller verwerken, beter begrijpen en makkelijker onthouden. De boodschap blijft beter plakken als de deelnemers zien wat je bedoelt. Iedereen snapt meteen wat er staat en de energiekere en dynamischere vergadering bevordert de onderlinge samenwerking. Goed voor het stimuleren van het wij-gevoel! 

Een creatieve vergaderruimte is een must

Een onderschat onderdeel, maar om te starten met creatief vergaderen is je vergadering naar een bijzondere vergaderruimte verplaatsen een must. Het liefst op een andere locatie dan die op kantoor, want het is gebleken dat vergaderen op een vergaderlocatie een positief effect heeft op het brein. Het bevordert de concentratie, het prikkelt de creativiteit en zorgt zo voor nieuwe inzichten. Daarnaast heeft buiten de deur vergaderen het voordeel dat je niet wordt afgeleid door andere zaken én word je ook nog eens even heerlijk ontzorgd. 

Trendrapport: vergaderen anno 2023

Zoals je hebt kunnen lezen, is creatief vergaderen een van de trends waarvan wij veel verwachten in 2023. Een trend geboren uit de ontwikkeling van de drang naar efficiëntie. Naast deze ontwikkeling is er nog veel meer gaande in de wereld dat ook zorgt voor een verandering in het vergaderlandschap. Ontdek in onderstaand Ebook welke veelbelovende trends Aristo nog meer verwacht voor de vergaderbranche in 2023 en laat je direct inspireren!

Download het Ebook

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!