De evolutie van vergaderculturen: van traditioneel naar innovatief

Dinnemarie Dresen op 16 november, 2023

In organisaties is de vergadercultuur een onvermijdelijk onderdeel van de dagelijkse routine. Het is een platform voor discussie, uitwisseling van ideeën, besluitvorming en het stimuleren van teamwork. Maar zoals elke andere organisatieactiviteit, is ook de vergadercultuur onderhevig aan veranderingen en een evolutie. In dit artikel bespreken we deze veranderende trends, nieuwe technologieën en praktische tips om een meer dynamische en efficiënte vergadercultuur te creëren.

Veranderende trends in vergaderculturen

Vergaderingen zijn niet meer wat ze vroeger waren. De traditionele, hiërarchisch gestuurde bijeenkomsten hebben plaatsgemaakt voor meer inclusieve en collaboratieve sessies. Deze verschuiving is voornamelijk te wijten aan de veranderingen in de werkcultuur, waarbij de nadruk ligt op het delen van kennis, creativiteit en innovatie.

Een andere trend is de verschuiving naar kortere, meer gefocuste vergaderingen. Lange, uitputtende vergaderingen worden vervangen door kortere, doelgerichte sessies die tijd besparen en tegelijkertijd resultaatgericht zijn.

Nieuwe technologieën

Technologie speelt een cruciale rol in de evolutie van vergaderculturen. Met de komst van tools zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet, zijn virtuele vergaderingen de nieuwe norm geworden. Deze tools bieden functies zoals videoconferenties, schermdeling en realtime samenwerking, waardoor teams vanaf elke locatie effectief kunnen communiceren.

Bovendien hebben technologische innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde vergadertools. Deze tools beheersen taken zoals het automatiseren van vergaderagenda's, het vastleggen van notities en het volgen van actiepunten, waardoor vergaderingen efficiënter en productiever worden.

En wat denk je van de verschillende online technologieën die bijdragen aan het vergroten van creativiteit en innovatie tijdens vergaderingen? Denk bijvoorbeeld aan virtuele whiteboards, zoals Miro en MURAL, die digitale ruimtes bieden waar teamleden ideeën kunnen visualiseren, organiseren en delen. Dit vergemakkelijkt creatieve sessies en brainstorming, zelfs op afstand.

Download Ebook Slimmer vergaderen met Artificial Intelligence

Virtuele en hybride vergaderingen

De pandemie heeft de verschuiving naar virtuele vergaderingen versneld. Hoewel ze al voor de pandemie bestonden, zijn ze nu een standaard onderdeel van de bedrijfscultuur geworden en is de hybride vergadering eruit voortgekomen. De impact van virtuele en hybride vergaderingen op de vergadercultuur anno 2023/ 2024 is enorm:

 • Virtuele en hybride vergaderingen bieden meer flexibiliteit doordat deelnemers vanaf elke locatie kunnen deelnemen. Dit heeft de toegankelijkheid vergroot en vergemakkelijkt de deelname van mensen op afstand. Goed voor internationale samenwerkingen en het betrekken van externe stakeholders.
 • De opkomst van hybride vergaderingen, waarin sommige deelnemers fysiek aanwezig zijn en anderen virtueel deelnemen, heeft geleid tot nieuwe dynamieken. Het creëert uitdagingen en kansen met betrekking tot gelijkheid tussen fysieke en virtuele deelnemers. Organisaties zijn gedwongen om na te denken over het creëren van een cultuur van inclusie, wat geleid heeft tot bewustwording van gelijkheid in participatie en de noodzaak om virtuele deelnemers actief te betrekken.
 • Het gebruik van virtuele platforms heeft organisaties gedwongen hun vergaderstructuren te heroverwegen. Kortere, meer gerichte vergaderingen met een grotere nadruk op het behalen van doelstellingen hebben vaak de voorkeur boven langere, minder productieve bijeenkomsten.
 • Virtuele vergaderingen hebben de uitdaging van het fenomeen van 'Zoom-vermoeidheid' of virtuele vermoeidheid met zich meegebracht. Het constante gebruik van schermen en de beperkingen van online interactie zijn vaak vermoeiend voor deelnemers.
 • Virtuele en hybride vergaderingen hebben ook invloed op de organisatiecultuur. Organisaties zijn gaan nadenken over hoe ze de verbondenheid, teamgeest en een gevoel van gemeenschap kunnen bevorderen, zelfs als medewerkers op afstand werken.

Agile-methodologieën

Agile-methodologieën hebben een significante invloed gehad op de vergadercultuur. In een agile-omgeving zijn vergaderingen vaak kort, gefocust en frequent. Ze zijn bedoeld om de voortgang te controleren, problemen te identificeren en oplossingen te bedenken. Methoden zoals scrum en kanban introduceren concepten zoals dagelijkse stand-ups en retrospectives, die de efficiëntie van vergaderingen verhogen.

Naast het feit dat vergaderingen hierdoor korter en meer gefocust zijn geworden, volgen hieronder enkele andere praktische manieren waarop agile-methoden vergaderingen transformeren:

 • Agile moedigt aan tot flexibiliteit en het aanpassen van plannen op basis van voortschrijdend inzicht. Vergaderingen worden gebruikt om snel beslissingen te nemen en het werk indien nodig aan te passen.
 • Agile bevordert samenwerking en open communicatie. Vergaderingen worden vaak gebruikt als platforms voor teamleden om ideeën te delen, feedback te geven en gezamenlijk oplossingen te bedenken.
 • Vergaderingen worden gebruikt voor iteratieve planning en evaluatie van projectvoortgang. Korte, frequente retrospectieven helpen teams om continu te leren en verbeteren.
 • Agile-vergaderingen zijn gericht op het bereiken van specifieke doelen en prioriteiten. Teamleden weten waarom ze vergaderen en welke resultaten ze moeten behalen.
 • Agile stimuleert betrokkenheid door teamleden meer verantwoordelijkheid te geven voor hun taken.
 • Agile maakt vaak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals kanban-borden en sprint-boards, die teams helpen bij het begrijpen van de voortgang en plannen.
 • Agile-vergaderingen bevatten regelmatig mechanismen voor continue feedback. Dit bevordert een cultuur van voortdurende verbetering.

In het kort kunnen we dus zeggen dat agile dus de focus verschuift van formele, langdurige vergaderingen naar kortere, doelgerichte bijeenkomsten die de samenwerking, flexibiliteit en snelheid bevorderen.

Praktische tips voor een meer dynamische en efficiënte vergadercultuur

Om een dynamische en efficiënte vergadercultuur te creëren, is het raadzaam om enkele best practices te volgen. Zorg er ten eerste voor dat je een duidelijke agenda hebt voor elke vergadering en deze vooraf deelt met alle deelnemers. Iedereen is dan op de hoogte van de te bespreken onderwerpen en kan zich daardoor goed voorbereiden.

Ten tweede is het belangrijk om de vergaderingen kort en gefocust te houden. Dit vereist planning, structuur en discipline:

 • Specificeer op de agenda de vergaderdoelen en de te bespreken onderwerpen.
 • Beperk de duur van de vergadering. Korte vergaderingen dwingen tot efficiëntie.
 • Houd alleen vergaderingen als ze echt noodzakelijk zijn.
 • Begin op tijd en eindig op tijd. Respecteer de tijd van de deelnemers.
 • Overweeg staande vergaderingen voor extra focus.
 • Nodig alleen mensen uit van wie de aanwezigheid essentieel is.
 • Houd de discussie gericht op de agenda-onderwerpen. Overweeg om krachtige discussievormen in te zetten om zo betere besluiten te kunnen nemen.
 • Sluit de vergadering af met duidelijke actiepunten, wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines vast.
 • Evalueer periodiek de effectiviteit van vergaderingen en pas de aanpak aan op basis van feedback.

Ten slotte is het noodzakelijk om een cultuur van respect, psychologische veiligheid en open communicatie te bevorderen. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedereen de kans krijgt om te spreken en dat je jezelf kunt zijn. Als we ons veilig en gerespecteerd voelen in vergaderingen, zijn we meer bereid om onze gedachten en ideeën te delen, om vragen te stellen, om ons uit te spreken, om risico's te nemen, en om constructieve feedback te geven en te ontvangen.

Een efficiënte en effectieve vergadercultuur met AI

De evolutie van vergaderculturen is een afspiegeling van de bredere veranderingen in de wereld. Hoewel deze veranderingen uitdagingen met zich meebrengen, bieden ze ook kansen om vergaderingen effectiever en productiever te maken. Door het omarmen van nieuwe trends, technologieën en best practices, zijn organisaties in staat een dynamische en efficiënte vergadercultuur te creëren die bijdraagt aan hun algehele succes.

De trend met de meeste impact op vergaderen, is ongetwijfeld kunstmatige intelligentie (AI). Begin dan ook met het toepassen van AI en breng hiermee direct je vergaderingen naar een hoger niveau. In het gratis Ebook delen we drie handige AI-tools voor jouw vergaderingen en hoe je deze tools kunt inzetten voor het productiever, efficiënter en energieker maken van jouw vergaderingen.

Download het gratis Ebook

Picture of Dinnemarie Dresen

Dinnemarie Dresen

Dé meetingspecialist!